Termeni și condiții

Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:


- "Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.mateonline.net" reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare utilizator) care vizitează ori accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare "serviciul") şi www.mateonline.net, în calitatea sa de furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.mateonline.net (denumit în continuare "site-ul") ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului;
- conţinut : orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, programe etc.
- utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral continutul  care se regăseste pe acest site.
- serviciu înseamna furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii pe site-ul accesibil la adresa http://www.mateonline.net
 


Acceptarea acordului


Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime si necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului.
 


Conţinutul site-ului


Conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea www.mateonline.net, în afara cazurilor în care este menţionat expres autorul. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de "Legea dreptului de autor" şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală.


Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site sunt de acord să cedeze gratuit, nelimitat în timp, în momentul publicării/trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site.


Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site garantează şi îşi asumă: răspunderea asupra originalităţii conţinutului; obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terţe persoane. Nerespectarea acestei obligaţii nu poate angaja răspunderea proprietarului site-ului www.mateonline.net, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi.


Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri educationale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri. www.mateonline.net şi fiecare utilizator pot exploata în mod indirect în scopuri comerciale conţinutul site-ului.


Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa contact@mateonline.net. www.mateonline.net garantează confidenţialitea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale. www.mateonline.net îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terţ.
 


Securitate


Utilizatorul ia la cunoştinţă că www.mateonline.net nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu.


Protecţia datelor personale
 

Exista probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele,  adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului.


www.mateonline.net va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatorii că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului.
 

Limitarea răspunderii
 

www.mateonline.net nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori pentru site sau pe subiectele forumului şi de aceea utilizatorul acceptă că www.mateonline.net nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea acestui site.

 

 

Forum

...
 

Noutăţi

 

Daca vreti sa ne dati o idee scrieti-ne la opinii@mateonline.net

Vă mulţumim!'