Formule Algebră

Matrici. Determinanți

Ce este o matrice?

O matrice este un tabel dreptunghiular de numere.   
 

Exemplu:  024512-9. Putem defini o matrice astfel:

Fie  M=1, 2, 3, ..., m și  N=1, 2, 3, ..., nA: M × N -> R, A(i,j) = ai,j  se numește matrice de tipul (m, n), cu m linii și n coloane.

A=a11a12...a1na21a22...a2n............am1am2...amn.

O matrice care are o dimensiune egală cu 1 se numește vector

O matrice A[1,n] (o linie și n coloane) se numește vector linie, iar o  matrice B[m, 1] (o coloană și m linii) se numește vector coloană.  
 

Exemple:

1.   -12305212-357011  
Aceasta este o matrice de tipul 4 × 3. Elementul A[3, 1] sau a3,1 este 12.


2.   1-30812450

Aceasta este o matrice de tipul (1, 7)  sau vector linie.

 

O matrice A(m, n) care are m=n se numește matrice pătratică. Deci, o matrice pătratică este matricea care are numărul de linii egal cu numărul de coloane.

 

Adunarea matricilor

Dacă A șB sunt două matrici de tipul m × n, atunci C=A+B, unde ci,j=ai,j+bi,j este suma lor (unde 1im, 1jn).  
 

Exemplu:

0235+1805=0+12+83+05+5=110310

Înmulțirea cu un scalar

Dându-se matricea A şi scalarul (constantac, avem matricea B = cA, unde bi,j = c·ai,j care este produsul dintre matricea A și scalarul c.  De exemplu,

3·0327 = 3·03·33·23·7 = 09621

Înmulțirea matricilor

Fie A o matrice de tip m × n și B o matrice de tip n × p. Atunci, produsul lor este C=AB o matrice de tip m × p, cu  
ci,j=ai,1·b1,j+ai,2·b2,j+...+ai,n·b1,n.  
 

De exemplu,

121345×12530-1 = 1·1+2·5+1·01·2+2·3+1·(-1)3·1+4·5+5·03·2+4·3+5·(-1) = 1172313

 

Proprietățile înmulţirii matricilor

1. A·B·C = A·B·C - asociativitate  
2. A·In = In·A = A - element neutru, unde In  este matricea unitate definită astfel   
              In = 10...001...0............00...1MnC.
3. A+B·C = A·C + B·C
4. A·B + C = A·B + A·C - distributivitate.

O matrice pătratică A, de ordin n, este inversabilă (sau nesingulară) dacă există o matrice pătratică B, de ordin n,  astfel încât, să avem

  AB = In = BA

În acest caz, matricea B se numește inversa matricii A, și se notează cu A-1

 

Determinanţi

Definiție. Fie matricea    A=a11a12...a1na21a22...a2n............an1an2...annMn(C). Se numește determinantul matricei A, numărul

det A = σSnε(σ)a1σ(1)a2σ(2)...a(n).
                          

Se notează    

det A = a11a12...a1na21a22...a2n............an1an2...ann.

 

Pagină actualizată pe 06 aprilie 2022

Forum

...
 

Noutăţi

 

Daca vreti sa ne dati o idee scrieti-ne la opinii@mateonline.net

Vă mulţumim!'